TUBS

Code Image Product Name
E20 HANDLE NALLY FOR OVAL TUB SINGLE [IH087]
E14 LID FOR NALLY TUB 67-84 LITRE [IP016]
E18 LID NALLY FOR 114 LITRE TUB [IP026]
E09C NALLY NO.10 [IH051] PRINTED AJ BUSH
E30A NALLY OVAL TUB [H091] PRINTED AJ BUSH
E17 TUB NALLY 114 LITRES [IP025] WHITE
E13 TUB NALLY 67 LITRE [IP015] WHITE
E15 TUB NALLY 84 LITRE [IP018] WHITE
E15A TUB NALLY 84 LITRES MARKED @ 45 LITRES
E30 TUB NALLY OVAL [HO91]